ผักหวานป่า
200 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี
อบต.บึงกระจับ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กิโลกรม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ได้มีการนำเมล็ดของผักหว่านป่ามาเพาะปลูก โดยใช้พื้นที่ของสวนเกษตรผสมผสาน บนเนื้อที่่ 20 ไร่ สลับกับการปลูกผักผลไม้ ปัจจุบันมีต้นผักหวานป่าจำนวน 300 ต้นช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 20 ครั้ง