จิ้งหรีดพันธุ์ไข่
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี
อบต.บึงกระจับ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กิโลกรม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


มีเกษตรกรในตำบลบึงกระจับได้นำจิ้งหรีดมาเลี้ยงเพื่อบริโภคเอง ต่อมามีการขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น จึงมีสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยมีการเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เป็นสินค้าที่อยู่ในลำดับต้นๆของตำบลบึงกระจับ ในการส่งขายไปยังต่างจังหวัด สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 18 ครั้ง