ข้าวไรซ์เบอร์รี่่
60 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี
อบต.บึงกระจับ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


นายคำภี หงษ์คำ ได้นำพันธ์ุข้าวไรซ์เบอร์มาเพาะปลูกในพื้นที่นาของตนเอง โดยได้มีการแบ่งเป็นโซนสำหรับปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่จำนวน 2 ไร่่ เน้นปลูกแบบอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก และมีการเก็บเกี่ยวเอง ไม่ใช้้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยว จึงได้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีคุณภาพ สามารถนำออกมาจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจในราคายุติธรรมช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 21 ครั้ง