ขนมเค้กนิสานาฎ
35 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารหวานท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางบาล
เทศบาลตำบลบางบาล

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กล่อง 3 กล่อง 100 บาท

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เนื่องจากในแต่ล่ะ มีผลผลิตด้านการเกษตร โดยเฉาะ กล้วยหอมทอง ออกสู่ตลาดเป้นจำนวนมาก ทำให้กล้วยหอมราคาตกตำ่ จึงได้คิดแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0888641391
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 192 ครั้ง