น้ำสกัด(กลั่น)ใบย่านาง
100180 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง อำเภอบ้านค่าย
เทศบาลตำบลชากบก

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 500 ml และ 1 ลิตร

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


นางอุไรวรรณ จันทร์ชุม ในฐานะประธานชมรมสมุนไพรตำบลชากบก ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทยและนวดแผนไทย ประธานชมรมกลุ่มสมุนไพร ตำบลชากบก ได้คิดริเริ่มทำผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ออกจำหน่ายประมาณ 5 ปี ใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ผลิต-ขายคนเดียว ต่อมาเห็นว่าในพื้นที่มีสมุนไพรและผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกชมรมสมุนไพรเหลือทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ จึงได้รวมกันก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นแต่เนื่องจากไม่มีทุนสนับสนุนจึงก่อตั้งไว้แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ทางประธานผู้ก่อตั้งยังดำเนินธุรกิจเช่นเดิม จัดซื้อวัสดุและสิ่งของที่ทุกคนคิดว่าด้อยค่า ไม่มีราคา/ประโยชน์ ทางเราจัดซื้อ เพื่อเพิมรายได้ให้กับเกษตรหรือสมาชิกในกลุ่มสมุนไพร และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อมาเมื่อปี 2560 ภาครัฐมีโครง 9101 ประธานจึงได้มอบสูตรการทำผลิตภัณฑ์ของตนเองบางส่วนเข้าร่วมโครงการนี้ โดยยกสูตรการทำสบู่/การทำแชมพู ให้เป็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึงได้เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยกลุ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้นำสมุนไพรและผลิตผลทางการเกษตรที่เหลือใช้ในชีวิตประจำวันไปแปรรูปจำหน่าย สร้างงานให้คนในชุมชน มีรายได้เสริมเข้าครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วยช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 089-4015565
Facebook : thaiHerb
Line ID : 08940155658
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 166 ครั้ง