ศูนย์การเรียนรู้โฮมเสตย์ไทรน้อย
ต่ำกว่า 500 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: โฮมสเตย์

ที่ตั้ง: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางบาล
เทศบาลตำบลบางบาล

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เพื่อเป็นการอนุรักษณ์ภูมิปัญญาด้านอาหาร ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงร่วมกลุ่มกันเพิ่มรายได้ เป็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทพนาคาช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0819465457
Facebook : วิสาหกิจชุมชนเทพนาคา
Line ID : -
E-mail address : Stay_thai@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 181 ครั้ง