กระยาสารท (กลุ่มสัมมาอาชีพบ้านเกาะตาเพ็ชร)
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารว่างไทย (เช่น กระทงทอง ปั้นขลิบนึ่งไส้ต่างๆ)

ที่ตั้ง: จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอลับแล
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ว่างเว้นจากการทำนา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล และใช้ชื่อกลุ่มสัมมาอาชีพบ้านเกาะตาเพ็ชร นอกจากนี้ยังมีขนมไทยโบราณ เช่น ข้าวต้มมัด ขนมเทียน ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 25 คน โดยมีประธานกลุ่ม คือ นายสุเทพ เปียจอย เป็นประธานและบริหารกลุ่มในการสนับสนุนและขับเคลื่อนกลุ่ม ในการจัดแสดงสินค้าและออกบริการขายนอกสถานที่ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 084-8129979
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 136 ครั้ง