ข้าวกล้องงอก
70 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดสกลนคร อำเภอเต่างอย
อบต.บึงทวาย

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กก.

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ชาวไทยอีสานนำเอาข้าวเปลือกมาแช่น้ำไว้ เพื่อกระตุ้นให้สารอาหารต่างๆจากเปลือกข้าวซึมเข้าไปในเมล็ดข้าวแล้วจึงนำมานึ่ง เพื่อจัดเก็บสารอาหารให้คงไว้แล้วนำข้าวเปลือกไปตากแห้งและนำไปสีโดยเครื่องช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : 081-7457466
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 176 ครั้ง