ลูกประคบ/สมุนไพรลูกประคบ/ธูปสมุนไพรไล่ยุง
40 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเขื่องใน
อบต.ก่อเอ้

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 500 กรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เนื่องจากมีโครงการรณรงค์ปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้คนรู้จักสมุนไพรและนำมาใช้ประโยชน์มากขึ้น ลดการใช้เคมีภัณฑ์ และแปรรูปสมุนไพรให้เกิดรายได้ในชุมชนช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0989602281
Facebook : -
Line ID : 0989602281
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 180 ครั้ง