ขนมทองม้วน
25 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหางดง
เทศบาลตำบลหารแก้ว

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ถุง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


โครงงานขนมทองม้วนที่ตั้งใจจัดทำขึ้นชิ้นนี้ จึงอยากจะให้ผู้ที่ได้รับชมได้ความรู้เกี่ยวกับขนมทองม้วน และได้เผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่รู้จักขนมทองม้วน ที่เป็นมรดกของชาวไทยมาแต่ช้านาน เพื่อสืบสานกระบวนการ และวิธีการทำให้ไปสู่ลูกหลานต่อไปช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 23 ครั้ง