ผักผลไม้ปลอดสารพิษ

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร
อบต.ดงมะไฟ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เคยทำนาข้าวอย่างเดียว จนได้ไปศึกษาดูงานและเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้นำแนวคิดเหล่านั้นมาปฏิบัติจนเกิดเป็นรูปธรรม ทำให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 087 216 5589
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 46 ครั้ง