ขนมไทยมงคล 9 ชนิด
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารหวานท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางบาล
เทศบาลตำบลบางบาล

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กล่องเล็ก กลาง ใหญ่

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เพื่อเป็นการสืบสานวัฒรธรรม ทางด้านอาหารเพื่อไม่ให้สูญหายไปตามการเวลา เช่น ขนมทองเอก จามงกุฎช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0819465457
Facebook : วิสาหกิจชุมชนเทพนาคา
Line ID : -
E-mail address : Stay_thai@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 228 ครั้ง