สินค้าสมุนไพรแปรรูป

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี
อบต.หนองยาว

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เกิดจากการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองเขื่อนช้างที่ปลูกสมุนไพรและนำมาแปรรูปจำหน่ายโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรีช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 266 ครั้ง