เมี่ยงคำ
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารว่างไทย (เช่น กระทงทอง ปั้นขลิบนึ่งไส้ต่างๆ)

ที่ตั้ง: จังหวัดสกลนคร อำเภอวาริชภูมิ
อบต.ค้อเขียว

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share: