ข่าวผู้บริหาร
ภาพกิจกรรม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วย นายนรภัทร ปลอดทอง รองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้การต้อนรับคณะนายมะซะโนริ ทะเกะนากะ...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องเข้าพบ นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ......
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานกล่าวอาเศียรวาทในการบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวอาเศียรวาทในการบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ รศ.รัตนา จักกะพาก ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ......
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมชมบูธของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายนรภัทร ปลอดทอง นายดุษฎี สุวัฒนวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้การต้อนรับ นายชาญวิทย์ วสยางกูร ...
อ่านต่อ
ข่าวสำนัก/กอง/สถจ.
ภาพกิจกรรม นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ ผต.สถ. เขต ๙ ตรวจเยี่ยม อปท. จ.ระยอง
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ผต.สถ. เขต ๑๑ ตรวจเยี่ยม อปท. จ.มุกดาหาร
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ ผต.สถ. เขต ๑๓ ตรวจเยี่ยม อปท. จ.อุบลราชธานี
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม ทถจ.เลย ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมพหุภาคีการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ ๒๑ ระดับท้องถิ่น
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ผต.สถ. เขต ๑๑ ตรวจเยี่ยม อปท. จ.สกลนคร
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.เพชรบุรี จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่บุคลากร
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม ทถจ.อุทัยธานี ร่วมโครงการ (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน)
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการกำกับการจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ITA
อ่านต่อ
หนังสือราชการ
 • รวมหนังสือราชการ/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของ สถ.
ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
 • บริการรับฟังความคิดเห็น และรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน
ระบบอินทราเน็ต
 • ระบบการเผยแพร่ข้อมูล
  ข่าวสาร ภายในของกรม
อีเมล
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อมูลสารสนเทศ
 • ระบบสารสนเทศ
 • หน่วยงานภายใน
 • วีดิทัศน์

ข้อมูลสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ

หน่วยงานภายใน

วีดิทัศน์

 • ภาพ การแถลงข่าวผลงานกระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน ภาพ โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตอนที่ 1
 • ภาพ โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตอนที่ 2 ภาพ คลิปวีดีโอศูนย์ดำรงธรรมมิติใหม่
 • ภาพ คลิปวีดีโอ เมืองสวย ภาพ คลิปวีดีโอ น้ำใส
 • ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่1 ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่2
 • ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่3 ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่4
 • ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่5 ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่6
 • ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่7 ภาพ นำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
 • ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาพ รางวัลพระราชทานพระเจ้าอยู่หัว อปท.พอเพียงสนง.กปร.การบริหารจัดการ
 • ราคาน้ำมัน
 • อัตราแลกเปลี่ยน
 • พยากรณ์อากาศ
 • ราคาหุ้น
 • ราคาทองคำ
logo ธนาคารกรุงเทพ
 
logo stt
 
logo taradthong
 
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวกีฬา
 • ข่าวหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประจำวัน
bangkokpost banmuang bangkokbiznews dailynews khaosod komchadluek
matichon nationchannel naewna siamsport siamrath thaipost
manager thairath posttoday
Valid XHTML 1.0 Transitional ipv6 ready
Valid XHTML 1.0 Transitional
 • 90,012,113
 • 15,998