postit http%3A%2F%2Fwww.dlaapplicant2560.com%2FMain%2FFrmAnnounceNews.aspx%3FTestTypeId%3Diep%252frNIfLH0%253d%26Year%3DqbGV1RDISO0%253d%26PeriodNo%3Diep%252frNIfLH0%253d%26IpS%3DpE93Kl98dgo%253d close
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ข่าวผู้บริหาร
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง (ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ในกิจกรรมร้อยดวงใจถวายภักดีแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย ข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี กรมส่ง...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้อง...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมชมแปลงดอกดาวเรือง ที่คณะครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมปลูก จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ต้น...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เปิดกิจกรรมและร่วมชี้แจงประโยชน์ของโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด พร้อมสำรวจปักหมุดจุดดำเนินการธนาคารน้ำใต้...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
อ่านต่อ
ข่าวสำนัก/กอง/สถจ.
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ประชุมซักซ้อมการจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๒
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.สุรินทร์ ร่วมจัดกิจกรรม สุรินทร์ร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนราธิวาส วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา (ก.จ.จ.ยะลา) ครั้งที่ ๑๐
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม อบจ.ยะลาร่วมกับสนง.ท้องถิ่นยะลา ร่วมมอบบ้านประชารัฐร่วมใจ ท้องถิ่นเทิดไท้องค์ราชันย์. ราชินี
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีอัญเชิญไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทานฯ
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จ.ยะลา) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
อ่านต่อ
หนังสือราชการ
 • รวมหนังสือราชการ/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของ สถ.
ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
 • บริการรับฟังความคิดเห็น และรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน
ระบบอินทราเน็ต
 • ระบบการเผยแพร่ข้อมูล
  ข่าวสาร ภายในของกรม
อีเมล
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อมูลสารสนเทศ
 • ระบบสารสนเทศ
 • หน่วยงานภายใน
 • วีดิทัศน์

ข้อมูลสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ

หน่วยงานภายใน

วีดิทัศน์

 • ภาพ สืบสานแนวทางพระราชดำริ ภาพ สืบสานแนวทางพระราชดำริ
 • ภาพ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ภาพ คุณค่าคำ...นำชีวิต
 • ภาพ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ภาพ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ ทางสถานีข่าวไทยรัฐทีวี
 • ภาพ เดินหน้าประเทศ (ประชารัฐร่วมใจ ประเทศไทยไร้ขยะ) ภาพ กรมท้องถิ่นสานพลังประชารัฐช่วยเกษตรกร ครั้งที่ ๒ ยอดรวมแล้วกว่า ๓๒ ตัน
 • ภาพ สกู๊ปข่าวโครงการประเทศไทยไร้ขยะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาพ กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน ตอน มุ่งสร้างท้องถิ่นไทย ให้เข้มแข็งโปร่งใส ๓ มิ.ย. ๖๐
 • ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการ ณ ตลาด อ.ต.ก. ภาพ สถ. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำปี ๒๕๖๐
 • ภาพ สถ. จัดทำแผนพัฒนาชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ภาพ เช้านี้ประเทศไทย ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๐ โครงการน้ำคือชีวิตสู่แปลงเกษตรผสมผสาน
 • ภาพ ท้องถิ่น 4.0 ภาพ ๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐
 • ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : โครงการอบรมหลักสูตรท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส ภาพ ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๑๐ ธนาคารขยะ จ.สมุทรสาคร
 • ภาพ ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๙ แผนช่วยเหลือของเทศบาลเมืองสุข จ.ชลบุรี ภาพ ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๘ โครงการด้านการศึกษาสู่ AEC จ.ลําพูน
 • ภาพ ชมชนเปลี่ยนโลก EP.๗ การบริหารจัดการขยะ เกาะคา จ.ลำปาง ภาพ ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๖ โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ
 • ภาพ ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๕ ขายข้าวสารช่วยชาวนา จังหวัดสุรินทร ภาพ ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๔ โครงการแปลงเกษตรพอเพียง ต.มาบข่า จ.ระยอง
 • ภาพ ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๓ พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อสวนลําไย จังหวัดจันทบุรี ภาพ ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๒ บ้านท้องถิ่นไทย จังหวัดเพชรบุรี
 • ภาพ ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๑ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ลา จ.สิงห์บุรี ภาพ พระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข
 • ภาพ รางวัลพระราชทานพระเจ้าอยู่หัว อปท.พอเพียงสนง.กปร.การบริหารจัดการ ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐ ตอนที่ ๒
 • ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐ ตอนที่ ๑ ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ณ จังหวัดระยอง
 • ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต
 • ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวนา จ.สุรินทร์ ภาพ พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • ภาพ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เรื่องโครงการตามแนวพระราชดำริ (รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน) ภาพ โครงการติดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP) อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
 • ภาพ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท ภาพ รายการที่นี่ประเทศไทย พฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ตอนสถ.มอบวุฒิบัตรผู้สูงอายุ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยงู จ.ชัยนาท
 • ภาพ เดินหน้าประเทศไทย ตอนการบริหารจัดการขยะ จังหวัดสะอาดตามแนวทางประชารัฐ ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 5
 • ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 1 ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 2
 • ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 3 ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙
 • ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาพ แรลลี่ ครอบครัวท้องถิ่น ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
 • ภาพ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม... ภาพ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...
 • ภาพ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม... ภาพ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...
 • ภาพ ท้องถิ่นไทย รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ภาพ ท้องถิ่นไทยส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
 • ภาพ ท้องถิ่นสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกาะคา จ.ลำปาง ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 6
 • ภาพ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แด่ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยร่วมพิธีประสาทปริญญา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ภาพ แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 4 ภาพ คำกล่าวอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ปี ๒๕๕๙
 • ภาพ นำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ภาพ การแถลงข่าวผลงานกระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน ภาพ โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตอนที่ 1
 • ภาพ โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตอนที่ 2 ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่1
 • ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่2 ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่3
 • ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่4 ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่5
 • ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่6 ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่7
 • ภาพ คลิปวีดีโอศูนย์ดำรงธรรมมิติใหม่ ภาพ คลิปวีดีโอ เมืองสวย
 • ภาพ คลิปวีดีโอ น้ำใส   
 • ราคาน้ำมัน
 • อัตราแลกเปลี่ยน
 • พยากรณ์อากาศ
 • ราคาหุ้น
 • ราคาทองคำ
logo ธนาคารกรุงเทพ
 
logo stt
 
logo taradthong
 
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวกีฬา
 • ข่าวหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประจำวัน
bangkokpost banmuang bangkokbiznews dailynews khaosod komchadluek
matichon nationchannel naewna siamsport siamrath thaipost
manager thairath posttoday
Valid XHTML 1.0 Transitional ipv6 ready
Valid XHTML 1.0 Transitional
 • 103,628,945
 • 1,780