อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายจรินทร์ จักกะพาก
นายจรินทร์ จักกะพาก
hotnews
fb twitter
     
ข่าวผู้บริหาร
ภาพกิจกรรม พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการ กรมท้องถิ่นขายข้าวสารช่วยชาวนา เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรชาวนา ฝ่าวิกฤติราคาข้าว ครั้งที่ ๕
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดกิจกรรมนำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เกี่ยวข้าวร่วมกับนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ฯ...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการ กรมท้องถิ่นขายข้าวสารช่วยชาวนา เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรชาวนา ฝ่าวิกฤติราคาข้าว ครั้งที่ ๔
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงานเวที ปั้นคน ปลูกปัญญา เปลี่ยนสังคม ร่วมสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา พร้อมมอบรางวัล UDHC AWARD...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จุดเทียนแสดงความอาลัย และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีฯ...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ...
อ่านต่อ
ข่าวสำนัก/กอง/สถจ.
ภาพกิจกรรม ทถจ.สงขลา ได้ร่วมกิจกรรมในการแจกถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อบต.ระโนด จ.สงขลา
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.ชัยภูมิ มอบปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๖๐
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม ทถ.จ.มุกดาหาร ร่วมประชุมติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินการของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม วันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ สถจ.นราธิวาส จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.ระนอง จัดกิจกรรมโครงการระนองเมืองรักษ์ความสะอาดฯ
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม ทถจ.มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ตรวจสอบโครงการฯ ในพื้นที่ เทศบาลตำบลบุดี
อ่านต่อ
หนังสือราชการ
 • รวมหนังสือราชการ/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของ สถ.
ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
 • บริการรับฟังความคิดเห็น และรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน
ระบบอินทราเน็ต
 • ระบบการเผยแพร่ข้อมูล
  ข่าวสาร ภายในของกรม
อีเมล
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อมูลสารสนเทศ
 • ระบบสารสนเทศ
 • หน่วยงานภายใน
 • วีดิทัศน์

ข้อมูลสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ

หน่วยงานภายใน

วีดิทัศน์

 • ภาพ พระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข ภาพ สืบสานแนวทางพระราชดำริ
 • ภาพ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ภาพ คุณค่าคำ...นำชีวิต
 • ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวนา จ.สุรินทร์ ภาพ พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • ภาพ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เรื่องโครงการตามแนวพระราชดำริ (รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน) ภาพ โครงการติดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP) อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
 • ภาพ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท ภาพ รายการที่นี่ประเทศไทย พฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ตอนสถ.มอบวุฒิบัตรผู้สูงอายุ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยงู จ.ชัยนาท
 • ภาพ เดินหน้าประเทศไทย ตอนการบริหารจัดการขยะ จังหวัดสะอาดตามแนวทางประชารัฐ ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 5
 • ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 1 ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 2
 • ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 3 ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙
 • ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาพ แรลลี่ ครอบครัวท้องถิ่น ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
 • ภาพ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม... ภาพ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...
 • ภาพ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม... ภาพ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...
 • ภาพ ท้องถิ่นไทย รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ภาพ ท้องถิ่นไทยส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
 • ภาพ ท้องถิ่นสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกาะคา จ.ลำปาง ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 6
 • ภาพ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แด่ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยร่วมพิธีประสาทปริญญา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ภาพ แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 4 ภาพ คำกล่าวอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ปี ๒๕๕๙
 • ภาพ นำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ภาพ รางวัลพระราชทานพระเจ้าอยู่หัว อปท.พอเพียงสนง.กปร.การบริหารจัดการ ภาพ การแถลงข่าวผลงานกระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน
 • ภาพ โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตอนที่ 1 ภาพ โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตอนที่ 2
 • ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่1 ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่2
 • ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่3 ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่4
 • ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่5 ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่6
 • ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่7 ภาพ คลิปวีดีโอศูนย์ดำรงธรรมมิติใหม่
 • ภาพ คลิปวีดีโอ เมืองสวย ภาพ คลิปวีดีโอ น้ำใส
 • ราคาน้ำมัน
 • อัตราแลกเปลี่ยน
 • พยากรณ์อากาศ
 • ราคาหุ้น
 • ราคาทองคำ
logo ธนาคารกรุงเทพ
 
logo stt
 
logo taradthong
 
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวกีฬา
 • ข่าวหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประจำวัน
bangkokpost banmuang bangkokbiznews dailynews khaosod komchadluek
matichon nationchannel naewna siamsport siamrath thaipost
manager thairath posttoday
Valid XHTML 1.0 Transitional ipv6 ready
Valid XHTML 1.0 Transitional
 • 98,563,929
 • 64