ข่าวผู้บริหาร
ภาพกิจกรรม ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนำโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ในการนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายจรินทร์ จักกะพาก) ร่วมในพระราชพิธีถวายน้ำและพิธีอัญเชิญพระ...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าพบ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบ ๑๔ ปี โดยมีพิธีสักการะ และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประกอบพิธีสงฆ์ฯ
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เปิดซุ้มประตูงานประเพณีถือศีลกินผัก ศาลเจ้ากระทู้ ประจำปี ๒๕๕๙
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการประกวดหมรับ และขบวนแห่หมรับ ชิงหมรับทองคำพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงาน วันวานเราร่วมใจ ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
อ่านต่อ
ข่าวสำนัก/กอง/สถจ.
ภาพกิจกรรม สถจ.นธได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เก็บขยะบริเวณลานวัฒนธรรมหาดชลาทัศน์
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.ระยอง แสดงความรำลึกในพระมหากรุราธิคุณ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทางจังหวัดจัดขึ้น
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม ทถจ.มุกดาหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.ระยอง ร่วมพิธีลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม ทถจ.อุทัยธานี และข้าราชการในสังกัด น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยฯ
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อ่านต่อ
หนังสือราชการ
 • รวมหนังสือราชการ/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของ สถ.
ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
 • บริการรับฟังความคิดเห็น และรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน
ระบบอินทราเน็ต
 • ระบบการเผยแพร่ข้อมูล
  ข่าวสาร ภายในของกรม
อีเมล
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อมูลสารสนเทศ
 • ระบบสารสนเทศ
 • หน่วยงานภายใน
 • วีดิทัศน์

ข้อมูลสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ

หน่วยงานภายใน

วีดิทัศน์

 • ภาพ พระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข ภาพ สืบสานแนวทางพระราชดำริ
 • ภาพ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ภาพ คุณค่าคำ...นำชีวิต
 • ภาพ โครงการติดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP) อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ภาพ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
 • ภาพ รายการที่นี่ประเทศไทย พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 ตอนสถ.มอบวุฒิบัตรผู้สูงอายุ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยงู จ.ชัยนาท ภาพ เดินหน้าประเทศไทย ตอนการบริหารจัดการขยะ จังหวัดสะอาดตามแนวทางประชารัฐ
 • ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 5 ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 1
 • ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 2 ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 3
 • ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ภาพ แรลลี่ ครอบครัวท้องถิ่น ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ภาพ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...
 • ภาพ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม... ภาพ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...
 • ภาพ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม... ภาพ การแถลงข่าวผลงานกระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน
 • ภาพ โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตอนที่ 1 ภาพ โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตอนที่ 2
 • ภาพ คลิปวีดีโอศูนย์ดำรงธรรมมิติใหม่ ภาพ คลิปวีดีโอ เมืองสวย
 • ภาพ คลิปวีดีโอ น้ำใส ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่1
 • ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่2 ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่3
 • ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่4 ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่5
 • ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่6 ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่7
 • ภาพ ท้องถิ่นไทย รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ภาพ ท้องถิ่นไทยส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
 • ภาพ ท้องถิ่นสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกาะคา จ.ลำปาง ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 6
 • ภาพ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แด่ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยร่วมพิธีประสาทปริญญา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ภาพ แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 4 ภาพ คำกล่าวอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ปี ๒๕๕๙
 • ภาพ นำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ภาพ รางวัลพระราชทานพระเจ้าอยู่หัว อปท.พอเพียงสนง.กปร.การบริหารจัดการ   
 • ราคาน้ำมัน
 • อัตราแลกเปลี่ยน
 • พยากรณ์อากาศ
 • ราคาหุ้น
 • ราคาทองคำ
logo ธนาคารกรุงเทพ
 
logo stt
 
logo taradthong
 
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวกีฬา
 • ข่าวหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประจำวัน
bangkokpost banmuang bangkokbiznews dailynews khaosod komchadluek
matichon nationchannel naewna siamsport siamrath thaipost
manager thairath posttoday
Valid XHTML 1.0 Transitional ipv6 ready
Valid XHTML 1.0 Transitional
 • 97,881,706
 • 20,342